Kubvura baboon for eating. Even kukara nyama kwacho . Anawasu anomboita zvimwe zvimabehaviour zviri very weird. Munotsverudza zvekuti baba namai kutomirira kuhya gudo.

VIDEO